Komunikat: OBWIESZCZENIE

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Data obowiązywania

od 2021-12-03 do 2021-12-17

Treść

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                     

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 30 listopada 2021 r. została wydana decyzja Nr 582/2021 o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków usługowo-biurowo-handlowych, planowanej do realizacji na działkach ewid. nr 3/1, 3/2, ark. 02, obręb Winiary, położonych
w Poznaniu przy ul. Obornickiej 248

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn. UA-I.6730.496.2021) i wypowiedzieć się co do wydanej decyzji - z uwzględnieniem poniższych zasad:

­      z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem (COVID-19), w trosce o zdrowie Państwa i pracowników UMP, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę oraz Biurem Obsługi Mieszkańców jest zawieszony;

­      kontakt telefoniczny lub elektroniczny z osobami prowadzącymi postępowanie
w godzinach: w poniedziałki w godz. 7:30 - 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki
w godz. 7:30 - 15:30;

­      dokonywanie czynności związanych z prowadzoną sprawą (wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenie) jest możliwe drogą pocztową, za pośrednictwem platformy elektronicznej ePUAP lub poprzez złożenie dokumentacji do skrzynki podawczej zlokalizowanej w holu głównym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Anna Pruszyńska
Data wytworzenia informacji: 2021-12-01
Opis zmian: Umieszczenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marcin Graczyk
Data i godzina publikacji: 2021-12-01 10:59