Oferta: ds. jednostek pomocniczych

Data publikacji: 2019-07-25
Nr ref.: WJPM/161/2019
Wydział: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
Stanowisko: ds. jednostek pomocniczych
Informacje dodatkowe: praca na zastępstwo na ok. 2 lata

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-08-30

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie obsługi administracyjno - kancelaryjnej organów osiedli, w tym prowadzenie dokumentacji organów osiedli, redagowanie projektów uchwał i pism, protokołowanie sesji rad i posiedzeń zarządów
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością organów osiedli, w tym badanie prawidłowości podejmowanych uchwał
 • wsparcie organów osiedli w przygotowywaniu projektów planów wydatków oraz udział w ich weryfikacji pod względem merytorycznym i finansowym, współpraca przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji wydatków osiedli

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania jednostek pomocniczych
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego i finansów publicznych
 • umiejętność redagowania uchwał, pism, protokołów
 • dyspozycyjność
 • bardzo dobra znajomość MS Office

Wymagania dodatkowe

 • kierunki studiów: prawo, administracja, politologia
 • doświadczenie w obsłudze klienta

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakty z innymi stanowiskami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w tworzeniu wartości dla Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_WJPM_161_2019.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Szulc
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-30 13:43 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)