Tryb nieogłoszeniowy: ZOU-XII.271.91.2020.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.91.2020.MM
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 8 października 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia


Kompleksowa usługa serwisowa obejmująca moduły Zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie miastem (ZSIWZM).

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-10-02

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-10-30

Załączniki

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Maciej Maciejczak
Data i godzina publikacji: 2020-10-08 10:30