Zamówienie: ZOU-XII.271.11.2020.JR

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.11.2020.JR
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 6 lutego 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wynajem długoterminowy auta elektrycznego

Termin składania ofert/wniosków

21 lutego 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 lutego 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-02-21

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-02-27

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-03-05

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jarosław Radecki
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-12 15:35 - Wprowadzenie ZOU-XII.271.11.2020.JR (Aktualizacja)