Zamówienie: ZOU-XII.271.14.2020.JR

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.14.2020.JR
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 11 lutego 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja energetyczna Przedszkola 144 na Osiedlu Czecha 76 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

26 lutego 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 lutego 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-02-26

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-03-25

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jarosław Radecki
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-11 15:01 - Załącznik nr 1 do umowy - Program Funkcjonalno-Użytkowy (Wprowadzenie informacji)