Zamówienie: ZOU-XII.271.2.2020.JR

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.2.2020.JR
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 10 lutego 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sprzedaż, dostawa pomocy dydaktycznych wraz z instalacją oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych dla Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

16 marca 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

5 lutego 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-03-16

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Martyna Drygiel
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-28 10:51 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)