Zamówienie: ZOU-XII.271.28.2020.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.28.2020.EW
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 20 marca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej pomieszczeń technicznych.

Termin składania ofert/wniosków

6 kwietnia 2020 do godz. 08:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

20 marca 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-04-06

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-04-28

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-06-05

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-20 16:06 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)