Zamówienie: ZOU-XII.271.31.2020.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.31.2020.MA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 26 marca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru dla projektu w trakcie realizacji pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu"

Termin składania ofert/wniosków

27 kwietnia 2020 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

26 marca 2020

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-04-27

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-04-28

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-04-30

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-30 09:29 - zamieszczenie-Unieważnienie postępowania (Wprowadzenie informacji)