Zamówienie: ZOU-XII.271.5.2020.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.5.2020.AS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 29 stycznia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego Zoo w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

28 lutego 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

29 stycznia 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-02-28

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-03-25

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-04 14:51 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)