Zamówienie: ZOU-XII.271.6.2020.LJ

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.6.2020.LJ
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 22 stycznia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy kablowej sieci elektroenergetycznej

Termin składania ofert/wniosków

20 lutego 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

22 stycznia 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-02-20

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-03-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Liliana Janiak
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-13 09:57 - wprowadzenie ZOU-XII.271.6.2020.LJ (Aktualizacja)