Zamówienie: ZOU-XII.271.62.2020.EJ.

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.62.2020.EJ.
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 3 lipca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedli

Termin składania ofert/wniosków

16 lipca 2020 do godz. 09:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

3 lipca 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-07-16

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-07-30

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-07-31

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-07-23

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-08-13

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2020-08-21 11:17 - Zamieszczenie - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Wprowadzenie informacji)