Zamówienie: ZOU-XII.271.65.2020.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.65.2020.MM
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 24 lipca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Konserwacja rowów, cieków i zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli hydrotechnicznych w 6 częściach.

Termin składania ofert/wniosków

19 sierpnia 2020 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

24 lipca 2020

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-08-19

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-09-18

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-09-21

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-31 13:06 - aktualizacja terminu składania ofert (Aktualizacja)