Zamówienie: ZOU-XII.271.8.2020.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.8.2020.EW
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 7 lutego 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Stałe utrzymanie czystości na terenach nadwarciańskich

Termin składania ofert/wniosków

11 marca 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

4 lutego 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-03-11

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-03-26

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2020-02-07 10:29 - www (Wprowadzenie informacji)