Zamówienie: ZOU-XII.271.105.2019.LJ

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.105.2019.LJ
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 10 lipca 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Expo Real 2019 w Monachium, Niemcy.

Termin składania ofert/wniosków

25 lipca 2019 do godz. 11:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 lipca 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-07-25

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-08-12

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-08-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Liliana Janiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-10 14:42 - Instrukcja - otwieranie załaczników spakowanych za pomocą programu WinRAR. (Wprowadzenie informacji)