Zamówienie: ZOU-XII.271.128.2019.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.128.2019.EW
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 28 sierpnia 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawę, konfigurację, instalację wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania".

Termin składania ofert/wniosków

1 października 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

23 sierpnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-10-01

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-10-31

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-11-13

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-12-09

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-28 12:02 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)