Zamówienie: ZOU-XII.271.137.2019.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.137.2019.AS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 26 listopada 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż sprzętu gastronomicznego i klimatyzacyjnego jako wyposażenie przeznaczone do kształcenia zawodowego dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

16 marca 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

21 listopada 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-03-16

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-03-23

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-03-31

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-04-27

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-06-04

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-04 10:40 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)