Zamówienie: ZOU-XII.271.177.2019.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.177.2019.AS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 11 grudnia 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa komputerów, skanerów, drukarek, telefonów dla Miasta Poznania.

Termin składania ofert/wniosków

20 stycznia 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

6 grudnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-01-20

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-02-06

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-05-21

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-03 14:17 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)