Zamówienie: ZOU-XII.271.184.2019.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.184.2019.AS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 28 października 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

27 stycznia 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

23 października 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-01-27

Załączniki

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-01-30

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-02-26

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-03-05

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-02-11

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-02-20

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-02-26

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-04-30

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2020-04-30 09:08 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)