Zamówienie: ZOU-XII.271.226.2019.LJ

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.226.2019.LJ
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 17 grudnia 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa, montaż, konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie dla nauczycieli.

Termin składania ofert/wniosków

23 marca 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

12 grudnia 2019

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-03-23

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-05-18

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-05-27

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Liliana Janiak
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-17 13:28 - Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (Aktualizacja)