Zamówienie: ZOU-XII.271.229.2019.MD

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.229.2019.MD
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 11 grudnia 2019
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja energetyczna Przedszkola 144 na Osiedlu Czecha 76 w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

17 stycznia 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

11 grudnia 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-01-17

Załączniki

Postępowanie unieważniono

Data: 2020-01-21

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Martyna Drygiel
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-09 12:53 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)