Zamówienie: ZOU-XII.271.238.2019.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.238.2019.MA
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 17 grudnia 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór tablic wycofanych z użytku

Termin składania ofert/wniosków

20 stycznia 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

12 grudnia 2019

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-01-20

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-01-22

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-15 14:40 - 238_Zmiana treści SIWZ - zmian terminu składania ofert na 20.01.2020 (Aktualizacja)