Zamówienie: ZOU-XII.271.25.2020.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.25.2020.HS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 23 marca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania.

Termin składania ofert/wniosków

8 kwietnia 2020 do godz. 08:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

23 marca 2020

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-04-08

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-04-30

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-05-05

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-05-19

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-27 14:48 - www (Aktualizacja)