Zamówienie: ZOU-XII.271.26.2020.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.26.2020.MA
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 13 marca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Pełnienie funkcji koordynatora do spraw ewaluacji procesu realizacji zadań inwestycyjnych pn. "Program Centrum I" i "Program Centrum II"

Termin składania ofert/wniosków

2 kwietnia 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

13 marca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-04-02

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-04-09

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-05-09

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-26 12:40 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)