Zamówienie: ZOU-XII.271.26.2021.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.26.2021.MM
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 28 maja 2021
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: koncesja

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

System usług dla mieszkańców Poznania, w oparciu
o aplikację mobilną, stronę www oraz dedykowany nośnik uprawnień do Benefitów.

Termin składania ofert/wniosków

21 czerwca 2021 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

28 maja 2021

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do OKW

OKW z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2021-06-21

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Maciej Maciejczak
Data wytworzenia informacji: 2021-05-28
Opis zmian: 26_Załącznik nr 9 do OP-Wykaz osób (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Maciej Maciejczak
Data i godzina publikacji: 2021-05-28 17:51