Zamówienie: ZOU-XII.271.3.2020.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.3.2020.MA
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 17 stycznia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż doposażenia pracowni na potrzeby zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego

Termin składania ofert/wniosków

7 lutego 2020 do godz. 10:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

17 stycznia 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-02-07

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-30 17:05 - zmiana daty składania ofert (Aktualizacja)