Zamówienie: ZOU-XII.271.30.2020.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.30.2020.HS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 24 marca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są zabiegi mobilnej inaktywacji nieorganicznych związków fosforu w wodach jezior w ramach zadania "Rekultywacja, poprawa i stabilizacja jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusałka".

2) Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 1 do projektu umowy. Kalkulacja cenowa stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy.

3) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie, na własny koszt, stanu posiadania wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi i sprzętu, środków transportowych,

Termin składania ofert/wniosków

7 kwietnia 2020 do godz. 08:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

24 marca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-04-07

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-04-16

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2020-04-22

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Henryk Słomiński
ostatnia zmiana w dniu 2020-03-24 11:58 - www (Wprowadzenie informacji)