Zamówienie: ZOU-XII.271.37.2020.AS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.37.2020.AS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 30 kwietnia 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa wyposażenia do pracowni OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) oraz szkolenia dla nauczycieli w ramach realizacji projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu"

Termin składania ofert/wniosków

10 czerwca 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

28 kwietnia 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-25 16:49 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)