Zamówienie: ZOU-XII.271.4.2020.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.4.2020.EW
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 stycznia 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Opieka nad dziećmi uczestników projektu "Feniks BIS"

Termin składania ofert/wniosków

24 stycznia 2020 do godz. 10:00

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2020-01-14 14:09 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)