Zamówienie: ZOU-XII.271.41.2020.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.41.2020.EW
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 12 maja 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Miasta Poznania

Termin składania ofert/wniosków

15 czerwca 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

8 maja 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-28 10:43 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)