Zamówienie: ZOU-XII.271.45.2020.MM

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.45.2020.MM
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 29 maja 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa stanowisk z montażem do pracowni szkolnej oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

Termin składania ofert/wniosków

13 lipca 2020 do godz. 09:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

25 maja 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Maciejczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-19 15:11 - aktualizacja terminu składania ofert (Aktualizacja)