Zamówienie: ZOU-XII.271.54.2020.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.54.2020.MC
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 3 lipca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Ochrona fizyczna i System Monitoringu SMA obiektów UMP

Termin składania ofert/wniosków

15 lipca 2020 do godz. 08:00

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-07-15

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-03 15:08 - Zał Nr 8 do umowy - protokół kontroli (Wprowadzenie informacji)