Zamówienie: ZOU-XII.271.58.2020.EW

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.58.2020.EW
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 23 czerwca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Drukowanie i dostawa artykułów archiwizacyjnych.

Termin składania ofert/wniosków

9 lipca 2020 do godz. 08:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

23 czerwca 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-07-09

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-30 14:36 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)