Zamówienie: ZOU-XII.271.59.2020.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.59.2020.MA
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 29 czerwca 2020
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja miejskiej sieci teletransmisyjnej IP/MPLS

Termin składania ofert/wniosków

10 sierpnia 2020 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

25 czerwca 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-08-10

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-23 14:57 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)