Zamówienie: ZOU-XII.271.60.2020.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.60.2020.HS
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 10 lipca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie koncepcji budowy zbiornika retencyjnego nr 6 na rowie Wa-A przy ul. Knyszyn/Glinno oraz przebudowę rowu Wa-A na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Morasko w Poznaniu

Termin składania ofert/wniosków

21 lipca 2020 do godz. 08:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

10 lipca 2020

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-07-21

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2020-08-04

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Wasielewska
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-14 14:19 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)