Zamówienie: ZOU-XII.271.68.2020.MC

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.68.2020.MC
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 31 lipca 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 

Termin składania ofert/wniosków

10 sierpnia 2020 do godz. 08:00

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

31 lipca 2020

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2020-08-10

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Chudyka
ostatnia zmiana w dniu 2020-07-31 14:13 - Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (Wprowadzenie informacji)