Zamówienie: ZOU-XII.271.85.2020.LJ

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.85.2020.LJ
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 8 września 2020
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: zamówienie na usługi społeczne

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: pok. 31 (parter), tel. 61 878 5231, fax 61 878 5215
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług pocztowych dla Poznańskiego Centrum Świadczeń

Termin składania ofert/wniosków

6 października 2020 do godz. 08:00

Ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania ofert

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Liliana Janiak-Leszczyńska
ostatnia zmiana w dniu 2020-09-28 14:53 - wprowadzenie ZOU-XII.271.85.2020.LJ (Aktualizacja)