Zamówienie: ZOU-XII.271.86.2019.HS

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.86.2019.HS
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 12 czerwca 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa  3 fabrycznie nowychserwerów określonych w załączniku nr 1a do wzoru umowy i rozbudowa 3 istniejących serwerów Zamawiającego, określona w załączniku nr 1b do wzoru umowy.

Wymagane jest zapewnienie minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji producenta
i sprzedającego na serwery (opisane w załączniku nr 1a do umowy) i minimum
12 miesięcznego okresu gwarancji na dyski SSD i karty sieciowe (opisane
w załączniku nr 1b do umowy).

Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik
nr 9 do SIWZ.

Termin składania ofert/wniosków

29 lipca 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

12 czerwca 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Modyfikacje treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-07-29

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-08-06

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-08-26

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agata Skrobot
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-11 11:12 - publikacja dokumentu (Aktualizacja)