Zamówienie: ZOU-XII.271.97.2019.MA

Sygnatura zamówienia: ZOU-XII.271.97.2019.MA
Rodzaj zamówienia: dostawy
Data wprowadzenia: 17 czerwca 2019
Kwota postępowania: pow. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Miasto Poznań

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
kontakt: parter, pok. 31, tel. 61878-52-31, fax. 61878-52-15
email: zou@um.poznan.pl

Przedmiot zamówienia

Rozbudowa systemu komputerowego IBM

Termin składania ofert/wniosków

19 lipca 2019 do godz. 08:00

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

13 czerwca 2019

Ogłoszenie

Treść zapytań z wyjaśnieniami do SIWZ

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Data: 2019-07-19

Załączniki

Wybór oferty najkorzystniejszej

Data: 2019-07-29

Załączniki

Zawarcie umowy

Data: 2019-08-20

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Małgorzata Abramczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-17 09:44 - publikacja dokumentu (Wprowadzenie informacji)