Komunikat: Zgromadzenie w trybie uproszczonym

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Data obowiązywania

od 2022-01-20 do 2022-01-30

Treść

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane na dzień 30.01.2022 r. w godzinach od 14:30 do 15:00. Zgromadzenie rozpocznie się przy Domu Kultury na os. Polan, następnie jego uczestnicy przejdą wzdłuż  Polan, ul. Kukułczą do Domu Kultury Jędruś. Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631). Zgodnie z § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Marcin Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 2022-01-20 00:00
Opis zmian: nowy wpis (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Marcin Antkowiak
Data i godzina publikacji: 2022-01-20 19:13