Komunikat: Zgromadzenie zwykłe

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Data obowiązywania

od 2022-01-07 do 2022-01-30

Treść

Zgromadzenie publiczne zaplanowane w Poznaniu na dzień 30 stycznia 2022 r. w  godz. od 09:00 do 11:30. Zgromadzenie rozpocznie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich od strony ul. Bukowskiej a następnie uczestnicy przebiegną trasą ul. Grunwaldzką do Stadionu Miejskiego, ul.Bułgarską, ul. Ptasią i ul. Bułgarską do Stadionu Miejskiego.Zgłoszenie spełnia wszystkie elementy wymagane ustawą Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631). Zgodnie z § 26 Rozporzedzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeniami nakazów i zakazów w zwiiązku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Waldemar Stelmasiak
Data wytworzenia informacji: 2022-01-07 00:00
Opis zmian: brak (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Waldemar Stelmasiak
Data i godzina publikacji: 2022-01-07 12:38