Komunikat: Zgromadzenie zwykłe

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Data obowiązywania

od 2022-01-20 do 2022-01-30

Treść

Zgromadzenie publiczne zaplanowane w Poznaniu na dzień 30 stycznia 2022 r. w  godz. od 12:00 do 12:50. Zgromadzenie rozpocznie się na Terenie Politechniki Poznańskiej a natepnie uczestnicy przebiegną ul. Przystań do Wartostrady, Wartostradą do ulicy Jacka Rychlewskiego, ul. Berdychowo, ul. Piotrowo do Politechniki Zgłoszenie spełnia wszystkie elementy wymagane ustawą Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 631). Zgodnie z § 26 Rozporzedzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeniami nakazów i zakazów w zwiiązku z wystąpieniem stanu epidemii, uczestnicy zgromadzenia obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Waldemar Stelmasiak
Data wytworzenia informacji: 2022-01-20 00:00
Opis zmian: brak (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Waldemar Stelmasiak
Data i godzina publikacji: 2022-01-20 13:12