Komunikat: OTWARTY KONKURS OFERT NR 73/2019 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI w 2019 roku

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-06-26 do 2019-07-17

Treść

Działania możliwe do dofinansowania i ich cele:

1/ Działania edukacyjne i/lub zwiększające świadomość w temacie grup i osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie

Celami zadania są: - promowanie i wzmacnianie postaw zrozumienia, szacunku i akceptacji wśród dzieci i młodzieży dla jednej z grup lub kilku grup narażonych na dyskryminację oraz wykluczenie i/lub - zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej. Oferta może odpowiadać na jeden lub oba cele. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie szczegółowej koncepcji (np. konspekt zajęć) działań adresowanych do dzieci i młodzieży uwzględniającej poinformowanie rodziców/nauczycieli o ich celu i zakresie oraz do uzyskania odpowiedniej zgody prawnego opiekuna na uczestnictwo dzieci/młodzieży w planowanych działaniach.

2/ Pilotażowe systemy wsparcia osób i grup narażonych na łamanie praw człowieka.

Celem zadania jest wzrost bezpieczeństwa i zapewnienie praw podstawowych osób/grup narażonych na łamanie praw człowieka. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie szczegółowej koncepcji systemu wsparcia danej grupy narażonej na łamanie praw człowieka, który podlegać będzie pilotażowemu wdrożeniu. 

https://witkac.pl/#/contest/view?id=10249https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=10249

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Stella Gołębiewska
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-26 12:04 - link (Aktualizacja)