Komunikat: INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024"

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2021-01-14 do 2024-12-31

Treść

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 i ust. 3-5 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) ogłosił w dniu 24 listopada 2020 r. konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024", przyjętego do realizacji przez Radę Miasta Poznania w drodze uchwały Nr XXX/532/VIII/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., którego treść stanowiła załącznik do zarządzenia Nr 869/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2020 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 3 oferty.

Zarządzeniem Nr 937/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2021-2024 programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024" powołana została komisja konkursowa, która - obradując on-line w okresie od 14 do 22 grudnia 2020 r. - dokonała oceny formalno-merytorycznej złożonych ofert, w wyniku której uznała, że wszyscy oferenci spełniają kryteria niezbędne do realizacji wyżej wymienionego programu polityki zdrowotnej.

W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania,  realizatorami  ww. programu zostali:

  • Medi Partner sp. z o. o , ul. Cybernetyki 19,02-677 Warszawa - Invimed Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań,
  • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego   im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 3, 60-535 Poznań,
  • IVI sp. z o. o,  ul. J. H. Dąbrowskiego 77 a, 60-529 Poznań -Klinika Leczenia Niepłodności, Ginekologii i Położnictwa Bocian 4

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Prezydent Miasta Poznania
Data wytworzenia informacji: 2021-01-14 00:00
Opis zmian: Korekta tytułu komunikatu (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Błociszewska
Data i godzina publikacji: 2021-01-15 07:23