Komunikat: INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT na wybór realizatora "Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023".

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-08-06 do 2023-12-31

Treść

Prezydent Miasta Poznania informuje, że 2 sierpnia 2019 odbyło się posiedzenie komisji  konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 626/2019/P z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia, zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023" w związku z realizacją uchwały Nr III/22/VIII/2018 Rady Miasta Poznania dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej. W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania, na realizatora ww. programu, została wybrana Edictum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Miasta Poznania: www.poznan.pl (Informacja dla mieszkańca, zakładka "Zdrowie-portal" oraz realizatora programu: www.edictum.pl     

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: Skorygowano omyłkę pisarską dot. daty i nazwy zarządzenia, o którym mowa w treści ogłoszenia. (Aktualizacja)
Opublikował(a): Katarzyna Kobryń
Data i godzina publikacji: 2019-08-23 08:49