Komunikat: Komunikat: publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-06-05 do 2019-06-12

Treść

Komunikat: publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

ZSS-XIV.525.1.3.2019

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego

Nazwa oferenta:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Poznaniu

Termin realizacji zadania:

22 czerwca 2019 r. - 31 sierpnia 2019 r.

                     

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

1 500,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Bartosza Gauza, tel.: 61 878 15 04, e-mail: bartosz_gauza@um.poznan.pl

w terminie do 12 czerwca 2019 roku

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Opis zmian: Wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Bartosz Gauza
Data i godzina publikacji: 2019-06-04 14:06