Komunikat: OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2021-02-22 do 2023-12-31

Treść

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

Prezydent Miasta Poznania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 i ust. 3-5 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.   "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023".

I. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w programie polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023". Program zapewnia możliwość korzystania z procedury zabezpieczenia płodności na przyszłość osobom, u których stwierdzono ryzyko utraty płodności w związku z chorobą nowotworową.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z Budżetu Miasta Poznania na realizację Programu na lata 2021-2023 wynosi 1 035 000,00 zł brutto. Program obejmować będzie jednorazowe dofinansowanie kosztów procedury zabezpieczenia płodności na okres 24 miesięcy. Wysokość dofinansowania procedury dla mężczyzn wynosi nie więcej niż 2340,00zł brutto. Wysokość dofinansowania procedury dla kobiet wynosi nie więcej niż 6300,00zł brutto. Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem z budżetu Miasta Poznania ponoszą pacjenci.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor WZISS
Data wytworzenia informacji: 2021-03-19 00:00
Opis zmian: dodano załącznik (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Sylwia Błociszewska
Data i godzina publikacji: 2021-03-23 12:39