Komunikat: OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2021-05-12 do 2023-12-31

Treść

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 50+, zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023".

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi działania ujęte w Programie. Program zapewnia możliwość skorzystania z bezpłatnych badań i edukacji kobietom w wieku 50 lat i więcej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych z Budżetu Miasta Poznania na realizację całego Programu na lata 2021-2023 wynosi 882 000,00 zł brutto. Program obejmować będzie dofinansowanie do działań edukacyjnych skierowanych do kobiet biorących w nim udział, lekarskich badań kwalifikacyjnych wraz z oceną 10-letniego ryzyka złamań osteoporotycznych metodą FRAX oraz badań densytometrycznych u kobiet z wysokim ryzykiem osteoporozy/ wysokim ryzykiem złamania osteoporotycznego.

Ofert należy składać do 2 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Olenderek, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia informacji: 2021-05-21 00:00
Opis zmian: Dodanie załącznika (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Sas
Data i godzina publikacji: 2021-05-21 12:39