Komunikat: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 18/2022 na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej"

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2021-11-10 do 2021-12-10

Treść

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 18/2022

NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE

"Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.)" 

W LATACH 2022-2024

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Prowadzenie ośrodków geriatryczno-gerontologicznych

Planowane środki finansowe: 2022 rok - 200 000,00 zł; 2023 - 200 000,00 zł; 2024 - 200 000,00 zł

2. Opieka nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz wsparcie rodzin sprawujących opiekę nad chorymi

Planowane środki finansowe: 2022 rok - 300 000,00 zł; 2023 rok - 300 000,00 zł; 2024 rok - 300 000,00 zł

3. Opieka medyczna nad osobami wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem ze względu na ubóstwo (bezdomni, seniorzy) - mobilny punkt pomocy medycznej

Planowane środki finansowe: 2022 rok - 100 000,00 zł; 2023 rok - 100 000,00 zł; 2024 rok - 100 000,00 zł

4. Prowadzenie Miejskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Planowane środki finansowe: 2022 rok -  60 000,00 zł; 2023 rok - 60 000,00 zł; 2024 rok - 60 000,00 zł

II. Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert:

1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 2 grudnia 2021 r.

2. Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i przesłać do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl oraz katarzyna_kobryn@um.poznan.pl, nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 7 grudnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji na temat otwartego konkursu ofert nr 18/2022 znajduje się w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. 

Załączniki

Komunikat w dziale:

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Magdalena Pietrusik-Adamska
Data wytworzenia informacji: 2021-11-10
Opis zmian: Wprowadzono dodatkowe informacje (Aktualizacja)
Opublikował(a): Sylwia Błociszewska
Data i godzina publikacji: 2021-11-15 10:18