Komunikat: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 44/2019

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-02-15 do 2019-03-11

Treść

Otwarty konkurs ofert
na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania
w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
w roku 2019

Asystent osoby z niepełnosprawnością, w tym  również  w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Alicja Kujawa-Lisiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-15 12:17 - Dodano ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)