Komunikat: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT - NR 9/2020 - NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2020

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Data obowiązywania

od 2019-11-15 do 2019-12-31

Treść

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) i projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 rok ogłaszam:

OTWARTY KONKURS OFERT

NR 9/2020

NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA

W OBSZARZE

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2020

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1. Prowadzenie ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej - 3 400 000,00 zł

2. Poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami - 605 000,00 zł

3. Rozwój zawodowy i integracja osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin - 190 000,00 zł

4. Poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami - 80 000,00 zł

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Alicja Kujawa-Lisiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-11-15 13:31 - Wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)